Referencie

  • Vypracovanie TECHNICKÉHO PASPORTU pre 128 administratívnych budov
  • Revízie vyhradených technických zariadení
  • Odstraňovanie nedostatkov zistených pri revíziách
  • Podporná energetická služba
  • Revízie vyhradených technických zariadení
  • Odstraňovanie nedostatkov zistených pri revíziách
  • Vypracovanie TECHNICKÉHO PASPORTU pre bytové domy pod správou MeT Šaľa
  • Podporná energetická služba Revízie vyhradených technických zariadení
  • Odstraňovanie nedostatkov zistených pri revíziách